Tagged: แบ่งขายยานอนหลับราคาถูก

แหล่งจำหน่ายส่วนผสมของยานอนหลับ

n00816_2

แหล่งจำหน่ายส่วนผสมของยานอนหลับ มาจากตะวันนออกกลาง คือ สาร โดเรอีน นำมาผสมกับ แป้งทำยานอนหลับ การผลิตและทำยานอนหลับนั้นต้องได้ รับคำอนุญาติจากรัฐบาลเสียก่อน ถึงจะตั้งโรงงานผลิต และผสม และมีแพทย์สภาไห้การตรวจมารตฐาน ปัจจบันนี้เมืองไทยยังไม่มีแหล่งผลิตที่แน่นอนเพียงเป็นแหล่งซื้อขายกันเท่านั้นเอง