Tagged: ยาสลบของแท้ ราคาถูก

หลักการวิธีดู ยาสลบ ว่า ใช่ของแท้ไหม

isoflurane

หลักการวิธีดู ยาสลบ ว่าใช่ของแท้ไหม ง่ายๆเริ่มแรก ไห้ ดูที่ ฉลากก่อน จากนั้น ก็ดูที่ฝาขวดด้านบนจะมีตราประดับ ตัวอักษร นูน อยู่บนฟาขวด ไห้สังเกตุ จะมีคำว่า ko จากนั้น ไห้ดูประเทศที่ผลิต ระหัส ขวดสินค้า เลขที่ใบนำเข้า