Tagged: ขายยานอนหลับ

สาเหตุของการใช้ยานอนหลับ มากเกินไป

K200156

สาเหตุของการใช้ยานอนหลับ มากเกินไป คือ คนที่รับประทานยานอนหลับเข้าไปในระยะเวลานาน จำนวนเยอะๆ ก่อไห้เกิด อาการ ติดยา ดื้อยา เลยจึงเป็นที่มาของการใช้ยาเกินขนาด